Jazyková škola "Místní jazykovka" nabízí v přívětivých učebnách skupinové jazykové kurzy pro maximálně 6 studentů, ať dětí, či dospělých.

V nabídce kromě skupinových kurzů naleznete i individuální výuku probíhající u vás ve firmě, doma nebo v prostorách školy.

Výuka probíhá tak, aby studenty bavila. Důraz je kladen na komunikaci spolu s nezbytnou znalostí gramatiky a rozvíjením slovní zásoby. Důležité je také zbavit se strachu v cizím jazyce mluvit. Snažíme se, aby se studium cizího jazyka stalo pro vás příjemnou aktivitou.

Nezbytný je individuální přístup ke každému studentovi. Aby tento přístup mohl být zachován i při skupinové výuce, jsou skupinové kurzy nabízeny pro maximálně 6 studentů. Lektoři jsou komunikativní, kreativní, a pokud to situace vyžaduje, musí být někdy trochu přísnější.

Výuka probíhá celý rok. Na každé hodině se můžete zdarma občerstvit.

Těšíme se na vás!

Aktuality

Začínáme v průběhu září

14.09.2016 22:08
Školní rok se rozbíhá, výuka bude zahájena v průběhu celého září.  Na vaše případné dotazy rádi odpovíme!

Středa 7.9.2016- den otevřených dveří v RC Perla, Horní Počernice

05.09.2016 13:52
Ve středu 7.9.2016 se koná "den otevřených dveří" od 17h do 20h pro zájemce o kurzy pro přezkoušení znalostí a pro vybrání kurzu vhodné úrovně, seznámení se s lektorkou či prohlédnutí místa výuky. Pokud vám termín nevyhovuje, dohodněte si individuální dle vašich potřeb. Těšíme se na vás!

Zápis do kurzů zahájen 1.září 2016

31.08.2016 19:54
Zápis do kurzů je možný již od 1.září 2016, přihlášení je možné také po dohodě s lektorkou během týdne otevřených dveří, nebo i v průběhu školního roku. Těšíme se na vás!

Týden otevřených dveří 5.-9.září 2016

31.08.2016 19:45
Týden od 5.9. do  9.9.2016 je otevřený pro zájemce o kurzy pro přezkoušení znalostí a pro vybrání kurzu vhodné úrovně, seznámení se s lektorkou či prohlédnutí místa výuky. Pokud potřebujete jakékoliv informace, neváhejte nás kontaktovat kdykoliv během školního roku. Těšíme se na vás!

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Zjistěte, jakému stupni jazykového vzdělání odpovídají vámi absolvované jazykové zkoušky.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy

 

Zkoušky z cizích jazyků

Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek k červnu 2015   

www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/banka-souboru/prehled_zkousek_cerven_2015.pdf

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Společný evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku.

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky