Jazyková škola "Místní jazykovka" nabízí v přívětivých učebnách skupinové jazykové kurzy pro maximálně 6 studentů, ať dětí, či dospělých.

V nabídce kromě skupinových kurzů naleznete i individuální výuku probíhající u vás ve firmě, doma nebo v prostorách školy.

Výuka probíhá tak, aby studenty bavila. Důraz je kladen na komunikaci spolu s nezbytnou znalostí gramatiky a rozvíjením slovní zásoby. Důležité je také zbavit se strachu v cizím jazyce mluvit. Snažíme se, aby se studium cizího jazyka stalo pro vás příjemnou aktivitou.

Nezbytný je individuální přístup ke každému studentovi. Aby tento přístup mohl být zachován i při skupinové výuce, jsou skupinové kurzy nabízeny pro maximálně 6 studentů. Lektoři jsou komunikativní, kreativní, a pokud to situace vyžaduje, musí být někdy trochu přísnější.

Výuka probíhá celý rok. Na každé hodině se můžete zdarma občerstvit.

Těšíme se na vás!

Aktuality

Kurzy školní rok 2016/2017

19.07.2016 00:00
Kurzy na školní rok 2016/2017 jsou již vypisovány! Rozvrh bude průběžně doplňován během srpna 2016!

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Zjistěte, jakému stupni jazykového vzdělání odpovídají vámi absolvované jazykové zkoušky.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy

 

Zkoušky z cizích jazyků

Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek k červnu 2015   

www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/banka-souboru/prehled_zkousek_cerven_2015.pdf

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Společný evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku.

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky