Jazyková škola "Místní jazykovka" nabízí v přívětivých učebnách skupinové jazykové kurzy pro maximálně 6 studentů, ať dětí, či dospělých.

V nabídce kromě skupinových kurzů naleznete i individuální výuku probíhající u vás ve firmě, doma nebo v prostorách školy.

Výuka probíhá tak, aby studenty bavila. Důraz je kladen na komunikaci spolu s nezbytnou znalostí gramatiky a rozvíjením slovní zásoby. Důležité je také zbavit se strachu v cizím jazyce mluvit. Snažím se, aby se studium cizího jazyka stalo pro vás příjemnou aktivitou.

Nezbytný je individuální přístup ke každému studentovi. Aby tento přístup mohl být zachován i při skupinové výuce, jsou skupinové kurzy nabízeny pro maximálně 6 studentů. Lektorka je komunikativní, kreativní, a pokud to situace vyžaduje, musí být někdy trochu přísnější.

Výuka probíhá celý rok. Na každé hodině se můžete zdarma občerstvit.

Těším se na vás!

Aktuality

Kurzy školní rok 2016

01.09.2014 00:00
Omlouváme se všem studentům, zájemcům o kurzy a příznivcům, ale kurzy na školní rok 2016 budou z organizačních a technických důvodů vypsány až v létě 2016.

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Zjistěte, jakému stupni jazykového vzdělání odpovídají vámi absolvované jazykové zkoušky.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnuti-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy

 

Zkoušky z cizích jazyků

Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek k 15.3.2012    

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zkousky-z-cizich-jazyku

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Společný evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku.

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky